طرح های انجام شده در مركز تحقيقات

  1.  اجراي طرح با عنوان "بررسي تاثير بتا-استراديول بر بيان فاكتورهاي محافظت كننده نوروني TGFβ۱و TGFβ۲در آستروسيتها" (مجری طرح: علی یار پیروزی).
  2.  بررسی شيوع HCV در گيرندگان پيوند كليه (مجری طرح: دکتر مهدی عبادی).
  3.  بررسی شيوع HCV  و GBV-C/HGV و تعيين ژنوتيپ آنها در بيماران تالاسمي و همودياليزی در لارستان (مجري طرح: مهدي محسن زاده).
  4.  بررسی نقش شاخصه هاي ايمونولوژيک سلول هاي Th1 و Th2 در بيماريزايي ويروس HCV در گيرندگان پيوند کبد (مجری طرح: دکتر مهدی عبادی).
  5.  تعيين  شيوع آلودگی با GBVirus type C در افراد مبتلا به ايدز در مقايسه با افراد سالم اهداء کننده خون (مجری طرح: دکتر رامین یعقوبی).
  6.  بررسی آنتی بادی توکسوپلاسما با دو روش اليزا و IFA در خون دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شيراز (مجری طرح: حمیدرضا خرمی).
  7. بررسی شيوع انگل هاي روده اي در دانش آموزان ابتدايی و دبيرستان شهرستان گراش در سال تحصيلي ۸۹-۹۰ (مجری طرح: حمیدرضا خرمی).
  8. ارزيابی سطح سرمی آنتی بادی Anti HBs در دانشجويان علوم پزشکی واکسينه شده عليه هپاتيت B در دانشگاه علوم پزشکی گراش، استان فارس (مجری طرح: محمد جعفری).
  9. ارزيابی مقاومت فلزات سنگين، آنتي بيوتيکي و الگوي پلاسميدی در کلبسيلای جدا شده  از عفونت مجاری ادراری در شهرستان گراش (مجری طرح: محمد جعفری).
  10. بررسی چند شکليهای (ژنی) ماتريکس متالوپروتئينازها و ارتباط آنها با سرطانهای شايع در استان فارس (مجری طرح: سمانه حاج حسینی ).
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.