طرح های در دست اجرا در مرکز تحقیقات


1. تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های شبه استئوبلاستی در داربست پلی لاکتیدگلیکولیک اسید ( مجریان طرح: خانم حکیمه اکبری و دکتر میرزا خلیل بهمنی).
 
2.بررسی آلودگی قارچی خفاش با تأکید بر شناسايي گونه های  پاتوژن مشترک با   انسان با تكنيك PCR در استان فارس ( مجریان طرح: دکتر میرزا خلیل بهمنی و دکتر فرنگیس قاسمی).
 
3. بررسی شیوع مولتیپل اسکلروزیس در جنوب استان فارس ( مجریان طرح: خانم زهرا غلامی و دکتر میرزا خلیل بهمنی). 

4. ارزيابی ايمنی واکسن هپاتيت B در پرسنل بيمارستان اميدوار اوز (مجری طرح: علی یار پیروزی).

5.بررسی وجود DNA ويروس هپاتيت B در پلاسمای حاصل از واحد های خون اهداکنندگان HBs Ag منفی و Anti – HBc مثبت منطقه لارستان به روش PCR (مجری طرح: علی یار پیروزی).

6. بررسی شيوع و تعيين ژنوتيپ TT virus در اهدا کنندگان خون و بيماران تالاسمی در جنوب ايران (مجری طرح: علی یار پیروزی).

7. بررسی شيوع آلودگي ويروس SEN در بيماران پيوند کبدی در مقايسه با افراد سالم اهداكننده خون (مجری طرح : مهدی محسن زاده).

8. بررسي اثر حفاظتي عصاره آويشن در برابر آسيب DNA القاء شده با سيكلوفسفاميد در سلول هاي مغز استخوان موش با استفاده از آزمون ميكرونوكلئوسي (مجری طرح : عباس سلمانی).

9. بررسي ميزان شيوع آلودگي به ليشمانيوز پوستي و تعيين گونه آن در جنوب استان فارس (مجری طرح: علی یار پیروزی).

10. تاثير tamoxifen در ترشح فاكتورهاي TGFbeta1 و bFGF بوسيله سلول هاي آستروسيت هاي كشت داده شده (مجری طرح: علی یار پیروزی).

11. بررسی موتاسیونهای شایع ژن TECTAPJVK , SLC26 A4 , GJB6 , GJB2 در بیماران با ناشنوایی غیر سندرومی مراجعه کننده به مرکز بهداشت لار (مجری طرح: علی یار پیروزی).

12. شناسايی و جداسازی سويه های انتروهموراژيک اشرشيا کلی و ميزان مقاومت آنها در مقابل آنتی بيوتيک ها در بين کودکان زير ۵ سال شهرستانهای لار و گراش (مجری طرح: محمد جعفری).

13. بررسی تاثير فارماکوژنتيک پلي مرفيسم تک نوکلئوتيدی پروموتور ژن ماتريکس متالوپروتئيناز ۳ در بيماران سکته قلبی استان فارس (مهدی محسن زاده).

14. مطالعه سميت سلولي عصاره گياهان دارويی ( کاسنی، اسفند، خرفه، سنا، شيرين بيان) با استفاده از کشت سلول­های سرطانی و نرمال در شرايط In vitro (مجری طرح: محمد جعفری).

15. بررسی پلی مرفيسم تک نوکلئوتيدی C-1562T ژن ماتريکس متالوپروتئيناز ۹ و ارتباط آن با سرطان ريه در استان فارس (مجری طرح: علی یار پیروزی).

16. مطالعه اثر ريشه گياه شيرين بيان و برگ گياه سنا بر رشد سلول هاي سرطاني معين و سلول های طبيعی فيبروبلاست NIH/3T3 با استفاده از محيط کشت سلولی (مجری طرح: علی یار پیروزی).

 
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.