مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات علاوه بر پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای گذراندن پایان نامه، در زمینه انواع بیماری های ژنتیکی (ناشنوایی، تالاسمی و...)، سلول های بنیادی نیز فعالیت های تحقیقاتی انجام می دهد. این مرکز تحقیقات دارای چندین بخش با امکانات مجزا می باشد.

Feature Slides

خبر موفقیت اعضاء مرکز: "پذیرش مقاله"1392-5-28

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش مقالات علمی محمد جعفری و هاجر حق شناس در کشورهای ایتالیا و ترکیه پذیرفته شد.

محمد جعفری که هم اکنون سمت معاونت پژوهشی دانشکده گراش را بر عهده دارد مقاله خود را با موضوع بررسی میزان شیوع عفونت با ویروس هپاتیت جی در بیماران آلوده به ایدز در جنوب کشور نوشته است که در پانزدهمین همایش بین المللی ایمونولوژی پذیرفته شد. این همایش در شهریور ماه ۹۲ در شهرمیلان ایتالیا برگزارمیگردد که محمدجعفری برای ارائه مقاله خود در این همایش حضور خواهد یافت. 

هاجر حق شناس عضو هیات علمی دانشکده گراش نیزمقاله خود را باموضوع تاثیر بدن حین و بعد از درمان رادیوکوئنسی آریتمی(نامنظمی) قلبی بر شدت کمر درد و وضعیت همودنامیکی(فشار خون و نبض) بیماران نوشته است که در هفتمین همایش خاورمیانه ای قلب و عروق پذیرفته شد. این همایش در شهر استانبول ترکیه برگزار می گردد.