مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات علاوه بر پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای گذراندن پایان نامه، در زمینه انواع بیماری های ژنتیکی (ناشنوایی، تالاسمی و...)، سلول های بنیادی نیز فعالیت های تحقیقاتی انجام می دهد. این مرکز تحقیقات دارای چندین بخش با امکانات مجزا می باشد.

Feature Slides

خبر موفقیت عضو مرکز تحقیقات:"قبولی در مقطع Ph.D"1392-5-28

خبر موفقیت اعضاء مرکز تحقیقات: