معرفی مرکز

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز تحقیقات علاوه بر اینکه پذیرای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای گذراندن پایان نامه می باشد در زمینه انواع بیماری های ژنتیکی (ناشنوایی، تالاسمی و...)، سلول های بنیادی فعالیت های تحقیقاتی انجام می دهد. تاکنون دانشجویان زیادی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه خود را در این مرکز گذرانده اند. این مرکز تحقیقات دارای چندین بخش با امکانات مجزا می باشد.

 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.